એપ્લિકેશન
માંસ

સર્પાકાર ફ્રીઝર, ટનલ ફ્રીઝર અને ઈમ્પિન્જમેન્ટ ફ્રીઝર આખા ચિકન, ચિકનના ભાગો, બીફના ભાગો, માંસની પેટીસ, પાકેલું માંસ, તળેલું માંસ વગેરેને ફ્રીઝ કરવા માટે આદર્શ છે. માંસ ઉદ્યોગ માટે ઉચ્ચ સ્વચ્છતાની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે, ફ્રીઝર સજ્જ છે. ફ્રીઝરને સારી રીતે અને અસરકારક રીતે સાફ કરવા માટે CIP ક્લિનિંગ સિસ્ટમ. લાંબા સમય સુધી સતત ઉત્પાદનનો સમય હાંસલ કરવા માટે, ADF એર ડિફ્રોસ્ટિંગ સિસ્ટમને કોઇલ પર સતત બનેલા હિમને ઉડાડવાના વિકલ્પ તરીકે સજ્જ કરી શકાય છે. ટાયસન ફૂડ્સ, CP ફૂડ્સ, હોરમેલ, કારગિલ, COFCO, વગેરે સહિત મોટા બહુરાષ્ટ્રીય માંસ પ્રોસેસર્સ દ્વારા અમારા ફ્રીઝરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને સારી રીતે પ્રાપ્ત થયો છે.